Voorbespreken

Nadenken over je eigen levenseinde.

Het is een taboe dat gelukkig langzaam wordt doorbroken.


Het voorbespreken van de uitvaart

Nadenken over je eigen levenseinde. Het is een taboe dat gelukkig langzaam wordt doorbroken. Wie erover nadenkt, doet zijn nabestaanden een groot plezier. Steeds vaker komt het voor dat men de uitvaart vooraf geregeld wil hebben. Dat kan om allerlei redenen zijn, bijvoorbeeld om de kinderen niet met de uitvaart te belasten; dat men zeker wil weten dat de uitvaart volgens eigen wensen wordt uitgevoerd of dat men niet lang meer te leven heeft. In alle gevallen kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Indien gewenst komen wij kosteloos bij u thuis of in een verzorgingstehuis om uw wensen met betrekking tot de uitvaart door te spreken

Een voorbespreking is een geheel vrijblijvend en kosteloos gesprek met één van onze uitvaartbegeleiders waarin al uw wensen en vragen rondom de uitvaart aan bod komen. Voorafgaand of tijdens dit gesprek ontvangt u van ons een zogenaamde Wilsbeschikking, zodat u uw wensen op papier kunt zetten. Dit kunt u uiteraard ook zelf doen door het invullen van een eigen wensenformulier.

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid, uw uitvaart- en of levensverzekering(en), kosteloos te laten controleren op juistheid en voldoende financiële ruimte.

 

Overzicht diensten

Laatste wensen

Vooraf kunt u dus al vastleggen en afspreken hoe u de uitvaart wilt hebben. Of het een crematie of een begrafenis moet worden. De kist, of een wade, en de kaarten kunnen worden uitgekozen, de eventuele kerkdienst die aan de uitvaart vooraf moet gaan, de muziek, de sprekers en de consumpties kunnen al worden genoteerd.

Palliatieve zorg
Waarschijnlijk leest u dit omdat iemand uit uw naaste omgeving erg ziek is. Misschien is dit een plotselinge confrontatie met de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. Het kan ook zo zijn dat de ernst van de situatie langzamerhand toeneemt en dat het wachten wel eens een laatste wake kan zijn.
Palliatieve sedatie
Bij palliatieve sedatie geeft een arts u medicijnen waardoor u gaat slapen. Dit is een mogelijkheid voor als u aan het einde van uw leven veel pijn heeft, of bijvoorbeeld erg benauwd bent. Het lukt niet om deze klachten op een andere manier te verminderen. Door de palliatieve sedatie slaapt u en heeft u geen last meer van de pijn of benauwdheid.
Euthanasie
Het woord euthanasie komt van het Griekse woord euthanatos, dat letterlijk 'een goede dood' betekent. Van euthanasie is sprake als een arts aan een patiënt een dodelijk middel toedient, op verzoek van de patiënt zelf. Deze krijgt dan een slaapmiddel toegediend via een infuus, dat hem of haar in een diepe comateuze slaap brengt.
Het fysieke sterven

Hoe gaat dat nu eigenlijk, sterven? Dit artikel geeft informatie over de fysieke symptomen die mogelijk zijn in geval van een terminale ziekte en hoe je die kan verzachten. Je vindt er ook een beschrijving van de fysieke verschijnselen gedurende de laatste uren.

Ter beschikking stellen
Jaarlijks worden vele studenten opgeleid in de geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde, bewegingswetenschappen en aanverwante studierichtingen. Verder wordt vervolgonderwijs gegeven aan artsen en specialisten uit verschillende medische disciplines.

Wilsbeschikking

U kunt de wilsbeschikking hieronder kosteloos downloaden.

Wilsbeschikking A4 Noordenveld.pdf
Tijdstempel: 17-01-2022
Grootte: 545.28 KB
Downloads: 489