Hieronder vindt u veelgestelde vragen en adviezen.


Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons dan weten.

 

Met wie kan ik eens rustig over mijn eigen uitvaart praten?

Bij Uitvaartzorg Noordenveld is het altijd mogelijk om met één van onze uitvaartverzorgers uw persoonlijke wensen door te spreken, zodat u in alle rust en volgens uw eigen wensen een uitvaart kunt “voorbespreken”. Dit is geheel kosteloos en kan indien gewenst ook bij u thuis.

Wat kost een uitvaart?

Een uitvaart kent geen standaard inhoud. Uw uitvaartwensen zijn bepalend. Een uitvaartverzorger van Uitvaartzorg Noordenveld kan samen met u door middel van een uitgebreide inventarisatie vaststellen wat uw uitvaart zou gaan kosten. Aan de hand hiervan kunt u samen bepalen of u zich hiervoor verzekert of dat u andere middelen beschikbaar heeft.

Kan ik mijn as ook ergens anders laten verstrooien dan op een officieel verstrooiterrein van of bij het crematorium?

Ja, mits u toestemming vraagt en krijgt van de eigenaar van de grond waarop u de as wilt verstrooien. Er is overigens veel mogelijk rond asverstrooiing. Wij kunnen u daar alles over vertellen.

Hoe diep is een graf, hoe diep lig je onder de grond?

Dit ligt aan de gemeente waarin de begraafplaats zich bevindt, maar er zit minimaal 70 centimeter tussen het maaiveld en de kist.

Ik houd er niet van om ca 4 weken na de uitvaart een bedankkaartje of advertentie te plaatsen, want ik vind dit niet persoonlijk. Kan dit ook anders?

Ja, bijvoorbeeld om de aanwezigen bij het vertrek (na de uitvaartplechtigheid) persoonlijk een bedankkaartje te overhandigen met eventueel een foto of gedichtje erop.

Mogen we de kist met de overledene ook zelf naar het graf dragen?

Ja, maar niet altijd. Bijvoorbeeld op de begraafplaats Selwerderhof in Groningen is een gemeentelijke verordening van kracht, die zegt dat het op het graf zetten van de kist door professionele dragers gedaan moet worden. Men moet zich, bij zelf dragen, door de uitvaartverzorger goed laten voorbereiden en diens aanwijzingen opvolgen.

Moet de overledene altijd naar een uitvaartcentrum worden overgebracht, of kan hij/zij ook thuis blijven? Zo ja, hoe gaat dat dan?

Er is geen enkele verplichting om naar een uitvaartcentrum te gaan voor het opbaren. De overledene kan thuis opgebaard worden, mits de omstandigheden dit toelaten. Dit kan in het eigen bed (of een ander bed) met behulp van een bedkoeling. De overledene kan thuis ook in de gekozen kist opgebaard worden. Er wordt dan een koeling onzichtbaar onder de kist aangebracht. Deze maakt uiteraard wel enig geluid. Een andere mogelijkheid is het gebruik van Thanatopraxie (tijdelijke conservering van het lichaam). In dat geval kan thuisopbaren plaatsvinden zonder het gebruik van hinderlijke koelapparaten.

Hoe vaak kan ik de overledene in het uitvaartcentrum bezoeken?

Indien u kiest voor een 24-uurs toegankelijke kamer kunt de overledene zo vaak u wilt bezoeken. U krijgt vaak een sleutel of een pasje van de door u gekozen kamer, zodat u zichzelf toegang kunt verschaffen. In een standaard rouwkamer (meestal in combinatie met een centraal gekoelde ruimte) is beperkt bezoek mogelijk, altijd op afspraak.

Mag je zelf weten op welke begraafplaats je begraven wilt worden?

Ja, maar dan moet de begraafplaats van uw keuze daar wel toestemming voor geven. Bijvoorbeeld: u moet dan een bepaalde binding hebben met de gemeente waarin de begraafplaats is, door bijv. geboorte of dat de ouders er ook begraven zijn. Geloofsovertuiging kan ook een rol spelen.

Mag je zelf een plekje uitzoeken op de begraafplaats?

Dit is niet altijd mogelijk en verschilt per begraafplaats. De beheerder van de begraafplaats kan u daarover informeren. Ook kan de keuze voor de gewenste/gekozen grafbedekking bepalend zijn voor de ‘sectie’ waar het graf komt te liggen. Enige uniformiteit op begraafplaatsen is gewenst vanwege het onderhoud.

Kan ik de as ook meenemen naar het buitenland?

Ja dat kan. Wel dient u ervoor te zorgen dat u de crematieverklaring bij de asbus bewaart. En verder is het verstandig om duidelijk aan te geven dat u een asbus vervoert.

Ik vind het praktisch dat mijn partner weet wat mijn uitvaartwensen zijn, maar mijn partner wil daar niet over praten. Hoe kan ik er toch voor zorgen dat iemand weet wat mijn specifieke uitvaartwensen zijn?

Wij adviseren u een persoonlijk boekje ‘Wilsbeschikking’ in te vullen (bij ons kosteloos aan te vragen) en dit aan ons toe te sturen. Wij bewaren een kopie van dit boekje in ons archief en u krijgt het boekje van ons terug en deze kunt u dan bij uw verzekeringspolis bewaren.

Krijg je ook bericht als een algemeen graf wordt geruimd?

Ja, daarvan krijgt u bericht. In de Wet op de Lijkbezorging is het als volgt geregeld: ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres bekend is.

Wat bepaalt het verschil tussen een familiegraf en een algemeen graf?

In wat we noemen een familiegraf kunnen alleen overledenen worden begraven met toestemming van de rechthebbende en dat is altijd een verwant van de overledene en vaak ook de opdrachtgever voor een begrafenis.

De minimale huurtermijn is 10 jaar; vaak wordt als eerste periode, dus bij het eerste overlijden, 30 jaar genomen, waarna de huur telkens met perioden van 10 jaren kan worden verlengd. Er kunnen over het algemeen meerdere overledenen in een dergelijke grafruimte worden bijgezet, waarvoor ieder keer een tarief dient te worden betaald.

In een algemeen graf worden meerdere overledenen, die geen enkele verwantschap met elkaar zullen hebben, boven elkaar begraven. Rechthebbende op deze grafruimte is de beheerder van de begraafplaats. Er bestaat een mogelijkheid om na het verstrijken van de minimale grafrusttermijn, 10 jaar, het stoffelijk overschot te herbegraven. Hiervoor moet de beheerder van de begraafplaats toestemming geven. Er mag een klein gedenkteken worden geplaatst.

Vergoed mijn verzekering alle kosten van de uitvaart?

Verzekeraars vergoeden nooit zondermeer alle uitvaartkosten. Raadpleeg zorgvuldig de voorwaarden van uw verzekering en vraag, als u twijfelt, de verzekeraar om een opgave en uitleg over de vergoedingen. Het is raadzaam om, als u te laag bent verzekerd, een aanvullende verzekering te sluiten.

Wat is thanatopraxie?

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van de overledene. Met thanatopraxie krijgt de huid van de overledene een natuurlijke kleur. Doordat met thanatopraxie de ontbinding van het lichaam maximaal 10 tot 14 dagen vertraagd wordt, blijft het lichaam zonder koeling bij normale temperatuur toonbaar tot het moment van de uitvaart.

Sinds 1 januari 2010 is deze behandeling in Nederland wettelijk toegestaan.

Binnen welke termijn moet een overledene begraven of gecremeerd worden?

De overledene moet uiterlijk de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Dit is de termijn zoals deze is vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. Rekening houdend met feestdagen en weekenden kan dus de totale tijd die ligt tussen het overlijden en de dag van de uitvaart wel 13 dagen zijn. De kans is aanwezig dat de gebruikelijke voorzieningen om het lichaam te koelen niet voldoende soelaas bieden. Ook in dat geval raden wij het toepassen van thanatopraxie aan.

Waar vind ik informatie als mijn vraag hier niet bijstaat?

Staat uw vraag hier niet bij, belt u ons dan gerust.

Onze uitvaartwinkel aan de Tolberterstraat 39 te Leek (voorheen VVV kantoor en naast de notaris en de Rabobank), is op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt hier terecht voor advies, een voorgesprek of een eventuele urn of gedenksieraad.


Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar. In beide situaties belt u het nummer

050 - 211 1983